Category Archives: Tin tức

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội

Investment promotion conference in Hanoi

Trên cơ sở định hướng của Thủ tướng Chính phủ cũng như tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội Việt Nam và hội nhập với nước ngoài ngày càng sâu rộng. Dựa trên nhu cầu mở rộng thị phần, tập đoàn Trường Tồn là tìm đối tác xúc tiến đầu tư tại…

Hợp tác đầu tư các dự án bất động sản Việt Nam

Investing in Real Estate in Vietnam

Thực hiện theo định hướng qui hoạch và tầm nhìn bất động sản Việt Nam tới năm 2050 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cùng nhu cầu mở rộng thị phần, tập đoàn Trường Tồn cần tìm đối tác trong nước và nước ngoài mong muốn hợp tác đầu tư bất động sản tại việt…

Hợp tác phát triển đầu tư dài hạn tại việt nam theo định hướng của G20

hợp tác đầu tư tại việt nam

Do nhu cầu mở rộng thị trường, Tập đoàn Trường Tồn đang cần tìm kiếm đối tác trong nước và nước ngoài, muốn hợp tác đầu tư tại việt nam. Dựa theo định hướng của thủ tướng chính phủ tại hội nghị G20 về hợp tác toàn diện và sâu rộng, cũng như việc tham…

(+84) 909 7979 26